قیمت تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، ناودانی ، ورق سیاه هفته سوم آبان ماه 91/08/20

Nov 11, 2012 8 دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۰ آبان ۱۳۹۱ – (November 10, 2012)

                نام محصول         محل و نوع پرداخت          قیمت (ریال/کیلوگرم)

تیرآهن

 1. سایز: 140 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                          2600000 ریال
 2. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                2585000 ریال
 3. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-            19900 ریال
 4. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                  3000000 ریال
 5. سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: درب کارخانه-                 3425000 ریال
 6. سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                          3510000 ریال
 7. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                    3510000 ریال
 8. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-              18800 ریال
 9. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                  3975000 ریال
 10. سایز: 180 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                          3770000 ریال
 11. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                  3750000 ریال
 12. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-              16800 ریال
 13. سایز: 200 میلیمتر- محصول: کره- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                       5300000 ریال
 14. سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                  6000000 ریال
 15. سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   7700000 ریال
 16. سایز: 240 میلیمتر- محصول: کره- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                       8650000 ریال
 17. سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                    8750000 ریال
 18. سایز: 270 میلیمتر- محصول: ترکیه- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                   9900000 ریال
 19. سایز: 270 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- محل تحویل: تهران-                   10700000 ریال
 20. سایز: 300 میلیمتر- محصول: ترکیه- طول: 12 متر- محل تحویل: تهران-                   12500000 ریال

—————————————————————————————————————————–

تیرآهن بال پهن

 1. سایز: 120 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                 32000 ریال
 2. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                 32000 ریال
 3. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                 31000 ریال
 4. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                 31000 ریال
 5. سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-                    42000 ریال
 6. سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- محل تحویل: تهران-                 31500 ریال
 7. سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- محل تحویل: تهران-                    43000 ریال

 

—————————————————————————————————————————–

قوطی
 1. سایز: 100 × 100- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-          20900 ریال
 2. سایز: 20 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                 21700 ریال
 3. سایز: 20 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                 21200 ریال
 4. سایز: 30 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                 21200 ریال
 5. سایز: 30 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                 20950 ریال
 6. سایز: 40 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-                 20900 ریال
 7. سایز: 50 × 50- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-               20900 ریال
 8. سایز: 60 × 60- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-               20900 ریال
 9. سایز: 70 × 70- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-               20900 ریال
 10. سایز: 80 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-               20900 ریال
 11. سایز: 90 × 90- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30- محصول: گل نرده- محل تحویل: تهران-               20900 ریال

 

—————————————————————————————————————————–

ناودانی
 1. سایز: 100 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                   20400 ریال
 2. سایز: 120 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                   20400 ریال
 3. سایز: 140 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-           20700 ریال
 4. سایز: 160 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-           23800 ریال
 5. سایز: 180 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل:                     19100 ریال
 6. سایز: 200 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-           19100 ریال
 7. سایز: 220 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-           19100 ریال
 8. سایز: 240 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-           19100 ریال
 9. سایز: 300 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: اروپا- محل تحویل: تهران-                  34000 ریال
 10. سایز: 60 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: منظومه- محل تحویل: تهران-                   18900 ریال
 11. سایز: 80 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-                    20400 ریال

 

—————————————————————————————————————————–

نبشی
 1. سایز: 100 × 100 × 10 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: آریان فولاد کرج – محل تحویل: تهران- 18550 ریال
 2. سایز: 120 × 120 × 12 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: آریان فولاد کرج – محل تحویل: تهران- 18050 ریال
 3. سایز: 30 × 30 × 3 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد- محل تحویل: تهران-                        20600 ریال
 4. سایز: 40 × 40 × 4 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: ابهر- محل تحویل: تهران-                         18800 ریال
 5. سایز: 50 × 50 × 5 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد- محل تحویل: تهران-                       18800 ریال
 6. سایز: 60 × 60 × 6 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد- محل تحویل: تهران-                       18200 ریال
 7. سایز: 80 × 80 × 8 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: سپاهان- محل تحویل: تهران-                     19300 ریال

 

—————————————————————————————————————————–

ورق آجدار
 1. ضخامت: 10 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1500 میلیمتر- محل تحویل: تهران-   25200 ریال
 2. ضخامت: 3 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 میلیمتر- محل تحویل: تهران-      25200 ریال
 3. ضخامت: 4 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- محل تحویل: تهران-      25200 ریال
 4. ضخامت: 5 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- محل تحویل: تهران-      25200 ریال
 5. ضخامت: 6 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر- محل تحویل: تهران-      25200 ریال
 6. ضخامت: 8 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 میلیمتر- محل تحویل: تهران-      25200 ریال

 

—————————————————————————————————————————–

ورق سیاه
 1. ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل:  17000 ریال
 2. ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-               17700 ریال
 3. ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-               17700 ریال
 4. ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل:  17000 ریال
 5. ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-               17700 ریال
 6. ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- محل تحویل   17000 ریال
 7. ضخامت: 2 میلیمتر- ابعاد: رول 1000 میلیمتری میلیمتر- محصول: MMK – دو رولی- بندر انزلی-      19600 ریال
 8. ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: کاویان- محل تحویل: اهواز-              17300 ریال
 9. ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-               17100 ریال
 10. ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-               17300 ریال
 11. ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 1250 × 6000 میلیمتر- محصول: کاویان- محل تحویل: اهواز-              16800 ریال
 12. ضخامت: 3 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-: تهران-          17300 ریال
 13. ضخامت: 30 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-              16800 ریال
 14. ضخامت: 35 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-              16700 ریال
 15. ضخامت: 4 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- تهران-          17300 ریال
 16. ضخامت: 40 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین- محل تحویل: اهواز-              16700 ریال
 17. ضخامت: 5 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تهران-         17300 ریال
 18. ضخامت: 6 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تهران-         17300 ریال
 19. ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول- تهران-          17000 ریال

 

—————————————————————————————————————————–

ورق گالوانیزه
 1. ضخامت: 0.40 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-       32500 ریال
 2. ضخامت: 0.40 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-          32500 ریال
 3. ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-           32000 ریال
 4. ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-       30000 ریال
 5. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-       30000 ریال
 6. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-          30000 ریال
 7. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-           31000 ریال
 8. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-       30000 ریال
 9. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-     27900 ریال
 10. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-        27800 ریال
 11. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-          27700 ریال
 12. ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-     30000 ریال
 13. ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-          31000 ریال
 14. ضخامت: 0.80 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-       26400 ریال
 15. ضخامت: 0.80 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-           27500 ریال
 16. ضخامت: 0.90 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-          28000 ریال
 17. ضخامت: 0.90 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-       27500 ریال
 18. ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                28000 ریال
 19. ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-             26300 ریال
 20. ضخامت: 1.25 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-           28100 ریال
 21. ضخامت: 1.25 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-    27600 ریال
 22. ضخامت: 2 میلیمتر- محصول: مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-           30000 ریال
 23. ضخامت: 2 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                31500 ریال
 24. ضخامت: 2.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- محل تحویل: تهران-           33000 ریال
 25. ضخامت: 3 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1250 میلیمتری- محل تحویل: تهران-                37000 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

8 دیدگاه برای “قیمت تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، ناودانی ، ورق سیاه هفته سوم آبان ماه 91/08/20”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. gamefly free trial گفت:

  Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but
  I’m trying to get started and create my own. Do you require
  any coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 3. gamefly free trial گفت:

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well
  written article. I’ll be sure to bookmark it and return to
  read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 4. gamefly free trial گفت:

  You actually make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be really something that I think I would never understand.

  It seems too complicated and extremely broad for me. I am
  looking forward for your next post, I will try to
  get the hang of it!

 5. how to get help in windows 10 گفت:

  Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading
  it, you can be a great author.I will always bookmark your blog and will often come back very soon. I want
  to encourage continue your great work, have a nice morning!

 6. plenty of fish گفت:

  Hi! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the courage
  to go ahead and give you a shout out from Humble Texas!
  Just wanted to say keep up the good job!

 7. plenty of fish dating site گفت:

  I know this website offers quality depending content and additional data, is there
  any other web site which presents these kinds of things in quality?

 8. plenty of fish dating site گفت:

  Wow, incredible weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make running a blog glance easy. The full glance of your website is magnificent, let alone the content!

ارسال دیدگاه


8 − = 3

Forum