قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار ایران به تاریخ ۹۱/10/02

Dec 23, 2012 3 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای  آهن آلات ، پروفیل ، ورق گالوانیزه و آجدار ، تیرآهن ، تیرآهن بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ناودانی  ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله قیمت  آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲ دی ۱۳۹۱ – (December 22, 2012)

                نام محصول            و نوع پرداخت         قیمت (ریال/کیلوگرم)

تیرآهن

1              سایز: 140 mm- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-           2355000 ریال

2              سایز: 140 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-       17800 ریال

3              سایز: 140 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-           2780000 ریال

4              سایز: 160 mm- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: درب کارخانه-          3155000 ریال

5              سایز: 160 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-          3290000 ریال

6              سایز: 160 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-   17300 ریال

7              سایز: 180 mm- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-          3625000 ریال

8              سایز: 180 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-           3680000 ریال

9              سایز: 180 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-   16100 ریال

10           سایز: 200 mm- محصول: ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                    5300000 ریال

11           سایز: 200 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-     6200000 ریال

12           سایز: 220 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-     6800000 ریال

13           سایز: 240 mm- محصول: کره- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                       8170000 ریال

14           سایز: 240 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-  8800000 ریال

15           سایز: 270 mm- محصول: ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                    9600000 ریال

16           سایز: 270 mm- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-   9800000 ریال

17           سایز: 300 mm- محصول: ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                 11700000 ریال

—————————————————————————————————————-

تیرآهن بال پهن

1              سایز: 120 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 28500 ریال

2              سایز: 140 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 27500 ریال

3              سایز: 160 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 27500 ریال

4              سایز: 180 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 27500 ریال

5              سایز: 200 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تحویل: تهران-                    31500 ریال

6              سایز: 220 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 27500 ریال

7              سایز: 240 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 32000 ریال

8              سایز: 260 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 28800 ریال

9              سایز: 280 mm- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                 35000 ریال

قوطی

1              سایز: 100 × 100- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                            20300 ریال

2              سایز: 20 × 10- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                   21100 ریال

3              سایز: 20 × 20- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                   20600 ریال

4              سایز: 30 × 10- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                   20600 ریال

5              سایز: 30 × 20- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                   20350 ریال

6              سایز: 30 × 30- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 11.24- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                 20300 ریال

7              سایز: 40 × 40- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                   20300 ریال

8              سایز: 50 × 50- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                 20300 ریال

9              سایز: 60 × 60- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                 20300 ریال

10           سایز: 70 × 70- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                 20300 ریال

11           سایز: 80 × 40- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                 20300 ریال

12           سایز: 90 × 90- 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30- محصول: کارخانجات متفرقه- تحویل: تهران-                 20300 ریال

—————————————————————————————————————-

 لوله سیاه

1              قطر خارجی: 1-1/2 اینچ- 3 mm- طول: 6 متر- وزن: 20.3 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                405000 ریال

2              قطر خارجی: 1-1/4 اینچ- 3 mm- طول: 6 متر- وزن: 18 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                    365000 ریال

3              قطر خارجی: 1/2 اینچ- 2.50 mm- طول: 6 متر- وزن: 7.3 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                 150000 ریال

4              قطر خارجی: 1 اینچ- 3 mm- طول: 6 متر- وزن: 14 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                            283000 ریال

5              قطر خارجی: 2-1/2 اینچ- 4 mm- طول: 6 متر- وزن: 43 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                    850000 ریال

6              قطر خارجی: 2 اینچ- 3.50 mm- طول: 6 متر- وزن: 30 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                      607000 ریال

7              قطر خارجی: 3/4 اینچ- 2.50 mm- طول: 6 متر- وزن: 9.3 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                 190000 ریال

8              قطر خارجی: 3 اینچ- 4 mm- طول: 6 متر- وزن: 50 کیلوئی- محصول: سپاهان- تحویل: تهران-                            984000 ریال

—————————————————————————————————————-

 ناودانی

1              سایز: 100 mm- طول: 6 متر- محصول: اشتهارد- تحویل: تهران-                 18200 ریال

2              سایز: 120 mm- طول: 6 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                    18200 ریال

3              سایز: 140 mm- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                           18700 ریال

4              سایز: 160 mm- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                           24000 ریال

5              سایز: 180 mm- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                           18900 ریال

6              سایز: 200 mm- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                           18500 ریال

7              سایز: 220 mm- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                           18800 ریال

8              سایز: 240 mm- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                           18800 ریال

9              سایز: 300 mm- طول: 12 متر- محصول: اروپا- تحویل: تهران-                      39000 ریال

10           سایز: 60 mm- طول: 6 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                      17700 ریال

11           سایز: 80 mm- طول: 6 متر- محصول: روسیه- تحویل: تهران-                      18300 ریال

—————————————————————————————————————-

 نبشی

1              سایز: 100 × 100 × 10 mm- طول: 6 متر – محصول: اشتهارد- تحویل: تهران-                         17050 ریال

2              سایز: 120 × 120 × 12 mm- طول: 6 متر – محصول: آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-                            17100 ریال

3              سایز: 140 × 140 × 14 mm- طول: 12 متر – محصول: چین- تحویل: تهران-                             28000 ریال

4              سایز: 160 × 160 × 16 mm- طول: 12 متر – محصول: چین- تحویل: تهران-                             21000 ریال

5              سایز: 30 × 30 × 3 mm- طول: 6 متر – محصول: مشهد- تحویل: تهران-                  18000 ریال

6              سایز: 40 × 40 × 4 mm- طول: 6 متر – محصول: مشهد- تحویل: تهران-                  17000 ریال

7              سایز: 50 × 50 × 5 mm- طول: 6 متر – محصول: مشهد- تحویل: تهران-                  17000 ریال

8              سایز: 60 × 60 × 6 mm- طول: 6 متر – محصول: قم- تحویل: تهران-                         16550 ریال

9              سایز: 80 × 80 × 8 mm- طول: 6 متر – محصول: مشهد- تحویل: تهران-                  17000 ریال

—————————————————————————————————————-

 ورق آجدار

1              10 mm- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1500 mm- تحویل: تهران-                               21000 ریال

2              3 mm- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 mm- تحویل: تهران-                  21000 ریال

3              4 mm- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm- تحویل: تهران-                  21000 ریال

4              5 mm- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm- تحویل: تهران-                  21000 ریال

5              6 mm- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm- تحویل: تهران-                  21000 ریال

6              8 mm- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 mm- تحویل: تهران-                  21000 ریال

—————————————————————————————————————-

 ورق سیاه

1              10 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                   16700 ریال

2              10 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          17000 ریال

3              12 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          16100 ریال

4              12 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                   16700 ریال

5              15 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          16100 ریال

6              15 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                   16700 ریال

7              2 mm- ابعاد: رول 1000 mm mm- محصول: MMK – دو رولی- تحویل: بندر انزلی-                      19400 ریال

8              20 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          16150 ریال

9              25 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          15650 ریال

10           3 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                     16600 ریال

11           30 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          15900 ریال

12           35 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          15650 ریال

13           4 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                     16600 ریال

14           40 mm- ابعاد: 2000 × 6000 mm- محصول: اکسین- تحویل: اهواز-                          15650 ریال

15           5 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                     16600 ریال

16           6 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                     16600 ریال

17           8 mm- ابعاد: 1500 × 6000 mm- محصول: مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-                     16700 ریال

—————————————————————————————————————-

 ورق گالوانیزه

1              0.40 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                   28900 ریال

2              0.40 mm- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                              28000 ریال

3              0.50 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                   27000 ریال

4              0.50 mm- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                              26200 ریال

5              0.60 mm- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                              25100 ریال

6              0.60 mm- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                  25100 ریال

7              0.60 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                   26000 ریال

8              0.70 mm- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                          25500 ریال

9              0.70 mm- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                              25000 ریال

10           0.70 mm- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                  25000 ریال

11           1.50 mm- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                          26800 ریال

12           1.50 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                   27000 ریال

13           0.80 mm- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                              24500 ریال

14           0.80 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                   24500 ریال

15           0.90 mm- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                              24500 ریال

16           1 mm- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                                26300 ریال

17           1 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                         26500 ریال

18           1 mm- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                    26200 ریال

19           1.25 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                   26200 ریال

20           1.25 mm- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                          26100 ریال

21           2 mm- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                                27000 ریال

22           2 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                         27000 ریال

23           2.50 mm- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 mm- تحویل: تهران-                   37000 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

3 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار ایران به تاریخ ۹۱/10/02”

  1. قیمت آهن سپاهان - سایت قیمت گفت:

    […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

  2. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

    با سلام
    با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
    خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


5 + 8 =

Forum