آموزش تهيه ليسدوفر ( ليستوفر ) آرماتور بندي در فونداسيون ، تير و ستونهاي بتني همراه با فايل اكسل

Dec 04, 2011 11 دیدگاه

آموزش تهيه ليسدوفر ( ليستوفر ) آرماتور بندي در فونداسيون ، تير و ستونهاي بتني همراه با فايل اكسل متاسفانه در ایران همیشه نقشه های ارائه شده توسط مشاور با مشکلاتی همراه میباشد و اکثرا اشتباهات عجیبی در محاسبات ایستوفر وجود دارد به همین دلیل پیمانکار مجبور میشود نسبت به تهیه لیستوفر دقیق اقدام نماید […]

متره و برآورد ادامه مطلب

دیوار حائل و نقشه های اجرائی

Nov 13, 2011 15 دیدگاه

دیوار حائل چیست ؟ مطابق تعریف دیوار حایل دیواری است که فشار ناشی از وضعیت موجود در اختلاف تراز به وجود آمده به علت خاکریزی ، خاکبرداری و یا عوامل طبیعی را به صورت پایدار حفظ نماید . دیوار سیل بند چیست ؟ دیوار سیل بند دیواری است که علاوه بر وظایف دیوار حایل ، […]

نقشه های معماری و سازه ادامه مطلب
Forum