قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ ۹۱/۱۰/18

Jan 08, 2013 8 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱۸ دی ۱۳۹۱ – (January 07, 2013)

                نام محصول         و نوع پرداخت     قیمت (ریال/کیلوگرم)

1             قطر: 10 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: اهواز- کارخانه-                  18300 ریال

2             قطر: 10 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- کارخانه-                        18300 ریال

3             قطر: 10 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: بناب- کارخانه-                    18400 ریال

4             قطر: 10 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: قزوین- کارخانه-                 17710 ریال

5             قطر: 10 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: قزوین- تهران-                     17800 ریال

6             قطر: 12 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: بناب- کارخانه-                    17900 ریال

7             قطر: 12 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- کارخانه-                        18200 ریال

8             قطر: 12 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: آریا فولاد- تهران-                               17700 ریال

9             قطر: 12 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: قزوین- کارخانه-                 17710 ریال

10           قطر: 14 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- کارخانه-                        18000 ریال

11           قطر: 14 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   17900 ریال

12           قطر: 14 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: بناب- کارخانه-                    17900 ریال

13           قطر: 14 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- کارخانه-                             17600 ریال

14           قطر: 14 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                 17900 ریال

15           قطر: 14 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17600 ریال

16           قطر: 14 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: یزد- کارخانه-                       176050 ریال

17           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- کارخانه-                               17800 ریال

18           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: چین- بندر امام-                 17300 ریال

19           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- کارخانه-                        18000 ریال

20           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: بناب- کارخانه-                    17800 ریال

21           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   17900 ریال

22           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- کارخانه-                             17950 ریال

23           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17600 ریال

24           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                 17900 ریال

25           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- کارخانه-                             17600 ریال

26           قطر: 16 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: یزد- کارخانه-                       17600 ریال

27           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: چین- بندر امام-                 17300 ریال

28           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- کارخانه-                               17900 ریال

29           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   17900 ریال

30           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- کارخانه-                             17600 ریال

31           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                 17900 ریال

32           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17550 ریال

33           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- کارخانه-                             17800 ریال

34           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: بناب- کارخانه-                    17800 ریال

35           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- کارخانه-                        17800 ریال

36           قطر: 18 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: یزد- کارخانه-                       17550 ریال

37           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: چین- بندر امام-                 17300 ریال

38           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- کارخانه-                               17850 ریال

39           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- کارخانه-                        17800 ریال

40           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   17900 ریال

41           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: بناب- کارخانه-                    17800 ریال

42           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- کارخانه-                             17850 ریال

43           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- تهران-                 17900 ریال

44           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                 17900 ریال

45           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17550 ریال

46           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: یزد- کارخانه-                       17600 ریال

47           قطر: 20 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- کارخانه-                             17600 ریال

48           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- کارخانه-                               17850 ریال

49           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   17900 ریال

50           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17550 ریال

51           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- کارخانه-                             17750 ریال

52           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- کارخانه-                             17600 ریال

53           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                 17900 ریال

54           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: یزد- کارخانه-                       17550 ریال

55           قطر: 22 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- تهران-                 17900 ریال

56           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- کارخانه-                               17850 ریال

57           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   17900 ریال

58           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- کارخانه-                             17850 ریال

59           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اصفهان- تهران-                 17900 ریال

60           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17550 ریال

61           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: یزد- کارخانه-                       17450 ریال

62           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- کارخانه-                             17600 ریال

63           قطر: 25 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- تهران-                 17900 ریال

64           قطر: 28 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- کارخانه-                               17750 ریال

65           قطر: 28 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   17800 ریال

66           قطر: 28 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: یزد- کارخانه-                       17550 ریال

67           قطر: 28 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17600 ریال

68           قطر: 28 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: نیشابور- کارخانه-                             17600 ریال

69           قطر: 30 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17600 ریال

70           قطر: 32 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- کارخانه-                               17900 ریال

71           قطر: 32 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: کاشان- تهران-                   18000 ریال

72           قطر: 32 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A3- محصول: اهواز- کارخانه-                  17600 ریال

73           قطر: 8 mm- نوع : کلاف- کیفیت: A2- محصول: اهواز- کارخانه-                    18300 ریال

74           قطر: 8 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: حسن رود- کارخانه-                           18700 ریال

75           قطر: 8 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: بناب- کارخانه-                       18400 ریال

76           قطر: 8 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: قزوین- کارخانه-                    18210 ریال

77           قطر: 8 mm- نوع : شاخه 12 m- کیفیت: A2- محصول: قزوین- تهران-                        18200 ریال

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

8 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران تاریخ ۹۱/۱۰/18”

 1. http://deandrazentz.jimdo.com/2015/01/02/symptoms-of-foot-arthritis گفت:

  Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard
  to get that “perfect balance” between superb usability and appearance.
  I must say that you’ve done a amazing job with this. Also, the blog loads extremely fast for me on Firefox.
  Outstanding Blog!

 2. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 3. gamefly free trial گفت:

  My relatives all the time say that I am wasting my time
  here at web, except I know I am getting knowledge all the time by reading thes pleasant articles or reviews.

 4. gamefly گفت:

  Hello there! This article could not be written much better!
  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I’ll forward this information to him.
  Fairly certain he will have a great read. Thanks for sharing!

 5. g گفت:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing
  this write-up and the rest of the website is also very good.

 6. quest bars cheap گفت:

  Good answers in return of this difficulty with real arguments and telling
  everything on the topic of that.

 7. descargar facebook گفت:

  I got this web page from my friend who informed me concerning this web site and at the
  moment this time I am visiting this website and reading very informative articles or reviews here.

 8. plenty of fish dating site گفت:

  Excellent article. Keep posting such kind of info on your blog.
  Im really impressed by your blog.
  Hi there, You have performed an excellent job. I’ll certainly
  digg it and individually suggest to my friends. I’m sure they will be
  benefited from this site.

ارسال دیدگاه


− 4 = 3

Forum