قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران به تاریخ 91/08/22

Nov 13, 2012 1 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۲ آبان ۱۳۹۱ – (November 12, 2012)

                نام محصول                    و پرداخت                                                         قیمت (ریال/کیلوگرم)

 1. قطر: 10 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                19200 ریال
 2. قطر: 10 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                 19100 ریال
 3. قطر: 10 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-             18650 ریال
 4. قطر: 10 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                   18550 ریال
 5. قطر: 10 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                  18470 ریال
 6. قطر: 10 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: تهران-                            18500 ریال
 7. قطر: 12 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                 19200 ریال
 8. قطر: 12 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                    18350 ریال
 9. قطر: 12 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-              18500 ریال
 10. قطر: 12 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- تحویل: تهران-                        18300 ریال
 11. قطر: 12 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                  18470 ریال
 12. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                 18900 ریال
 13. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                  18500 ریال
 14. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-              18450 ریال
 15. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                    18350 ریال
 16. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                18100 ریال
 17. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                           18500 ریال
 18. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                      18300 ریال
 19. قطر: 14 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                  18470 ریال
 20. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                 18900 ریال
 21. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                  18450 ریال
 22. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-              18450 ریال
 23. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                    18150 ریال
 24. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                            18200 ریال
 25. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                18300 ریال
 26. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                   18200 ریال
 27. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18200 ریال
 28. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                18100 ریال
 29. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                     18200 ریال
 30. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                   17950 ریال
 31. قطر: 16 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: تهران-                             18200 ریال
 32. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                 18900 ریال
 33. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                            18100 ریال
 34. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                          18100 ریال
 35. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                18100 ریال
 36. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                          18100 ریال
 37. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                  18000 ریال
 38. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                18100 ریال
 39. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                    17950 ریال
 40. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: تهران-                              18000 ریال
 41. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                    18150 ریال
 42. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-              18300 ریال
 43. قطر: 18 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                     18100 ریال
 44. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                 18900 ریال
 45. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-              18300 ریال
 46. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                             18100 ریال
 47. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                    18150 ریال
 48. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                18100 ریال
 49. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                           18100 ریال
 50. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                           18100 ریال
 51. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    18000 ریال
 52. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                      18100 ریال
 53. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                 18100 ریال
 54. قطر: 20 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                    17950 ریال
 55. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                     18150 ریال
 56. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                   18300 ریال
 57. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                             18100 ریال
 58. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    18000 ریال
 59. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                 18100 ریال
 60. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                 18100 ریال
 61. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                            18100 ریال
 62. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                     17950 ریال
 63. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                       18020 ریال
 64. قطر: 22 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                             18100 ریال
 65. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                    18900 ریال
 66. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                     18250 ریال
 67. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                      18150 ریال
 68. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                  18100 ریال
 69. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                             18100 ریال
 70. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                      18000 ریال
 71. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: تهران-                                 18250 ریال
 72. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                         18020 ریال
 73. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                       17950 ریال
 74. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                  18100 ریال
 75. قطر: 25 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                               18100 ریال
 76. قطر: 28 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                      18900 ریال
 77. قطر: 28 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                           18100 ریال
 78. قطر: 30 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                           18420 ریال
 79. قطر: 32 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        18140 ریال
 80. قطر: 32 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: تهران-                                  19300 ریال
 81. قطر: 8 میلیمتر- کلاف: A2- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                                 19300 ریال
 82. قطر: 8 میلیمتر- 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                         19500 ریال
 83. قطر: 8 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                    18700 ریال
 84. قطر: 8 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                           18550 ریال
 85. قطر: 8 میلیمتر- کلاف: A2- محصول: نوشهر- تحویل: تهران-                                          18660 ریال
 86. قطر: 8 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                        18670 ریال
 87. قطر: 8 میلیمتر- 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: تهران-                                    18700 ریال

 

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران به تاریخ 91/08/22”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


6 − 3 =

Forum