قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران 91/08/27

Nov 18, 2012 6 دیدگاه

 

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۷ آبان ۱۳۹۱ – (November 17, 2012)

  نام محصول               محل و نوع پرداخت                                           قیمت (ریال/کیلوگرم)

 1. قطر: 10 میلیمتر- نوع : کلاف: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                  18000 ریال
 2. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                     17800 ریال
 3. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                 18000 ریال
 4. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                             17900 ریال
 5. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                          17510 ریال
 6. قطر: 10 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: تهران-                       17700 ریال
 7. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                     17800 ریال
 8. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17700 ریال
 9. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                 17700 ریال
 10. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- تحویل: تهران-                 17750 ریال
 11. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: چین- تحویل: تهران-                          17800 ریال
 12. قطر: 12 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                          17510 ریال
 13. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال
 14. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17600 ریال
 15. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                           17350 ریال
 16. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                 17700 ریال
 17. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                             17700 ریال
 18. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 19. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                   18000 ریال
 20. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           18000 ریال
 21. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                               17550 ریال
 22. قطر: 14 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                          17510 ریال
 23. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال
 24. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17500 ریال
 25. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                 17600 ریال
 26. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                             17300 ریال
 27. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                   17700 ریال
 28. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                     17800 ریال
 29. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 30. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           17500 ریال
 31. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                   17800 ریال
 32. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 33. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                               17450 ریال
 34. قطر: 16 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                           17300 ریال
 35. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال
 36. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17450 ریال
 37. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                     17700 ریال
 38. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                   17700 ریال
 39. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 40. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                   17700 ریال
 41. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           17400 ریال
 42. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                      17500 ریال
 43. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                           17300 ریال
 44. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                             17300 ریال
 45. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                 17400 ریال
 46. قطر: 18 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                               17350 ریال
 47. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال
 48. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17450 ریال
 49. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                 17400 ریال
 50. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                     17700 ریال
 51. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                             17300 ریال
 52. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                      17500 ریال
 53. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                   17700 ریال
 54. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                   17700 ریال
 55. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           17400 ریال
 56. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                               17350 ریال
 57. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 58. قطر: 20 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                           17300 ریال
 59. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17450 ریال
 60. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                     17700 ریال
 61. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           17400 ریال
 62. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 63. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: تهران-                   17700 ریال
 64. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                           17300 ریال
 65. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                               17350 ریال
 66. قطر: 22 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اصفهان- تحویل: تهران-                   17700 ریال
 67. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                     17500 ریال
 68. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17400 ریال
 69. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                     17700 ریال
 70. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           17400 ریال
 71. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                               17350 ریال
 72. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: میانه- تحویل: درب کارخانه-                           17300 ریال
 73. قطر: 25 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 74. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: درب کارخانه-                        17500 ریال
 75. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                     17800 ریال
 76. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                               17350 ریال
 77. قطر: 28 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: نیشابور- تحویل: درب کارخانه-                      17600 ریال
 78. قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: کاشان- تحویل: تهران-                     17800 ریال
 79. قطر: 32 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                           18500 ریال
 80. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: اهواز- تحویل: درب کارخانه-                              18600 ریال
 81. قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف: A2- محصول: یزد- تحویل: درب کارخانه-                         17900 ریال
 82. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A3- محصول: گلستان- تحویل: درب کارخانه-                        18100 ریال
 83. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: حسن رود- تحویل: درب کارخانه-                    18100 ریال
 84. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: بناب- تحویل: درب کارخانه-                               17900 ریال
 85. قطر: 8 میلیمتر- نوع : کلاف: A2- محصول: نوشهر- تحویل: تهران-                               18350 ریال
 86. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: درب کارخانه-                             17710 ریال
 87. قطر: 8 میلیمتر- نوع : 12 متری: A2- محصول: قزوین- تحویل: تهران-                          18000 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

6 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار در بازار ایران 91/08/27”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. gamefly گفت:

  I am actually grateful to the holder of this website who has shared this
  fantastic article at here.

 3. plenty of fish dating site گفت:

  For most up-to-date information you have to visit internet and on world-wide-web I found this web page
  as a most excellent web site for most up-to-date updates.

 4. plenty of fish dating site گفت:

  It’s remarkable designed for me to have a site, which is beneficial in favor of my knowledge.
  thanks admin

 5. minecraft games گفت:

  I am actually grateful to the holder of this web page who has shared
  this enormous paragraph at at this time.

 6. quest bars cheap گفت:

  It’s actually a great and useful piece of information. I am happy that you shared this helpful information with
  us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

ارسال دیدگاه


− 5 = 2

Forum