قیمت میلگرد آجدار به تاریخ 91/09/01

Nov 23, 2012 1 دیدگاه

 

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای میلگرد آجدار ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله نوع میلگرد ، شاخه یا کلاف بودن آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۱ آذر ۱۳۹۱ – (November 21, 2012)

                نام محصول             محل و نوع پرداخت               قیمت (ریال/کیلوگرم(

میلگرد ساده 

 1. قطر: 10 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه- محصول: ایرانی- محل تحویل: تهران-                  15600 ریال
 2. قطر: 12 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه- محصول: ایرانی- محل تحویل: تهران-                  18650 ریال
 3. قطر: 14 میلیمتر- نوع بسته بندی: شاخه- محصول: ایرانی- محل تحویل: تهران-                 18450 ریال
 4. قطر: 16 میلیمتر- نوع بسته بندی: 12متر- محصول: یزد- محل تحویل: تهران-                 18050 ریال
 5. قطر: 18 میلیمتر- نوع بسته بندی: 12متر- محصول: یزد- محل تحویل: تهران-                 18050 ریال
 6. قطر: 20 میلیمتر- نوع بسته بندی: 12متر- محصول: یزد- محل تحویل: تهران-                 17950 ریال
 7. قطر: 22 میلیمتر- نوع بسته بندی: 12متر- محصول: یزد- محل تحویل: تهران-                 17950 ریال
 8. قطر: 25 میلیمتر- نوع بسته بندی: 12متر- محصول: یزد- محل تحویل: تهران-                 17950 ریال
 9. قطر: 5.5 میلیمتر- نوع بسته بندی: کلاف- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-           22850 ریال
 10. قطر: 6.5 میلیمتر- نوع بسته بندی: کلاف- محصول: روسیه- محل تحویل: تهران-           22500 ریال

———————————————————————————————————-

میلگرد آجدار

 

 1. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              17000 ریال
 2. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                         17400 ریال
 3. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                  16900 ریال
 4. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: اردبیل- محل تحویل: تهران-                           17000 ریال
 5. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                               16620 ریال
 6. قطر: 10 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                           16800 ریال
 7. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              17000 ریال
 8. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                                17300 ریال
 9. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                         17300 ریال
 10. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: آریا فولاد- محل تحویل: تهران-                      17000 ریال
 11. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: چین- محل تحویل: تهران-                              16800 ریال
 12. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    17400 ریال
 13. قطر: 12 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                               16620 ریال
 14. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 15. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                                17300 ریال
 16. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                         17100 ریال
 17. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                  16600 ریال
 18. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                             17000 ریال
 19. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                         17500 ریال
 20. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                                16600 ریال
 21. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16500 ریال
 22. قطر: 14 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                               16620 ریال
 23. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 24. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                                16800 ریال
 25. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                         17100 ریال
 26. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                  16400 ریال
 27. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 28. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                             16700 ریال
 29. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                                16500 ریال
 30. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                         17000 ریال
 31. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                             17000 ریال
 32. قطر: 16 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16450 ریال
 33. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 34. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 35. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 36. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                             17000 ریال
 37. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                         17000 ریال
 38. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                                16400 ریال
 39. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                             16700 ریال
 40. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                  16400 ریال
 41. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                         16900 ریال
 42. قطر: 18 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 43. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 44. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 45. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                                16800 ریال
 46. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                         16900 ریال
 47. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 48. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                  16400 ریال
 49. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                             16700 ریال
 50. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                         17000 ریال
 51. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                         17000 ریال
 52. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                                16400 ریال
 53. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 54. قطر: 20 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                             17000 ریال
 55. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                  16400 ریال
 56. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                                16800 ریال
 57. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 58. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 59. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                                16400 ریال
 60. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                             16700 ریال
 61. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                             17000 ریال
 62. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: تهران-                         17000 ریال
 63. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 64. قطر: 22 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                         17000 ریال
 65. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 66. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 67. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                  16400 ریال
 68. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: درب کارخانه-                             16700 ریال
 69. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اصفهان- محل تحویل: تهران-                         17000 ریال
 70. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: درب کارخانه-                                16400 ریال
 71. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: اهواز- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 72. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 73. قطر: 25 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                             17000 ریال
 74. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                              16700 ریال
 75. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: درب کارخانه-                                16800 ریال
 76. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 77. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16400 ریال
 78. قطر: 28 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: نیشابور- محل تحویل: درب کارخانه-                             17000 ریال
 79. قطر: 30 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                    16770 ریال
 80. قطر: 32 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: کاشان- محل تحویل: تهران-                            17000 ریال
 81. قطر: 8 mm– بسته بندی: کلاف: A2- محصول: یزد- محل تحویل: درب کارخانه-                            17050 ریال
 82. قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A3- محصول: گلستان- محل تحویل: درب کارخانه-                 17300 ریال
 83. قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: حسن رود- محل تحویل: درب کارخانه-                            17500 ریال
 84. قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: بناب- محل تحویل: درب کارخانه-                    16900 ریال
 85. قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: درب کارخانه-                 17120 ریال
 86. قطر: 8 mm– بسته بندی: 12 متری: A2- محصول: قزوین- محل تحویل: تهران-                             17000 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

1 دیدگاه برای “قیمت میلگرد آجدار به تاریخ 91/09/01”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


4 − 4 =

Forum