قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار ایران به تاریخ 91/08/30

Nov 21, 2012 39 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای  آهن آلات ، پروفیل ، ورق گالوانیزه و آجدار ، تیرآهن ، تیرآهن بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ناودانی  ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله قیمت  آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ – (November 20, 2012)

                نام محصول         و نوع پرداخت             قیمت (ریال/کیلوگرم)

تیرآهن

 1. سایز: 140 mm–  نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                             2400000 ریال
 2. سایز: 140 mm– طول: 12 متر-  نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-                      2375000 ریال
 3. سایز: 140 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                  17000 ریال
 4. سایز: 140 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      2700000 ریال
 5. سایز: 160 mm–  نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: درب کارخانه-                     3150000 ریال
 6. سایز: 160 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      3100000 ریال
 7. سایز: 160 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                  16000 ریال
 8. سایز: 180 mm– طول: 12 متر-  نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-                     3650000 ریال
 9. سایز: 180 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      3300000 ریال
 10. سایز: 180 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                  14500 ریال
 11. سایز: 200 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      5330000 ریال
 12. سایز: 220 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      6400000 ریال
 13. سایز: 240 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      7350000 ریال
 14. سایز: 270 mm–  ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                      8900000 ریال
 15. سایز: 270 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                    9050000 ریال
 16. سایز: 300 mm–  ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                      11000000 ریال

تیرآهن بال پهن

 1. سایز: 120 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   29000 ریال
 2. سایز: 140 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 3. سایز: 160 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 4. سایز: 180 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 5. سایز: 200 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تحویل: تهران-                      37000 ریال
 6. سایز: 220 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 7. سایز: 240 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تحویل: تهران-                      37000 ریال
 8. سایز: 240 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   37000 ریال
 9. سایز: 260 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   30000 ریال
 10. سایز: 280 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   35000 ریال

قوطی

 1. سایز: 100 × 100- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28-  متفرقه- تحویل: تهران-                  18400 ریال
 2. سایز: 20 × 10- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21-  متفرقه- تحویل: تهران-                          19200 ریال
 3. سایز: 20 × 20- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18700 ریال
 4. سایز: 30 × 10- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18700 ریال
 5. سایز: 30 × 20- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18450 ریال
 6. سایز: 30 × 30- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 11.24-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 7. سایز: 40 × 40- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18400 ریال
 8. سایز: 50 × 50- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 9. سایز: 60 × 60- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 10. سایز: 70 × 70- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 11. سایز: 80 × 40- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 12. سایز: 90 × 90- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال

ناودانی

 1. سایز: 100 mm– طول: 6 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                      17700 ریال
 2. سایز: 120 mm– طول: 6 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                      18000 ریال
 3. سایز: 140 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18200 ریال
 4. سایز: 160 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                23700 ریال
 5. سایز: 180 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18000 ریال
 6. سایز: 200 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                17500 ریال
 7. سایز: 220 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18200 ریال
 8. سایز: 240 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18200 ریال
 9. سایز: 300 mm– طول: 12 متر-  اروپا- تحویل: تهران-                      34000 ریال
 10. سایز: 60 mm– طول: 6 متر-  منظومه- تحویل: تهران-                      17000 ریال
 11. سایز: 80 mm– طول: 6 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                        17700 ریال

نبشی

 1. سایز: 100 × 100 × 10 mm– طول: 6 متر متر-  آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-        16300 ریال
 2. سایز: 120 × 120 × 12 mm– طول: 6 متر متر-  آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-        16300 ریال
 3. سایز: 140 × 140 × 14 mm– طول: 12 متر متر-  چین- تحویل: تهران-                    26000 ریال
 4. سایز: 160 × 160 × 16 mm– طول: 12 متر متر-  چین- تحویل: تهران-                    22000 ریال
 5. سایز: 30 × 30 × 3 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          17300 ریال
 6. سایز: 40 × 40 × 4 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          16300 ریال
 7. سایز: 50 × 50 × 5 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          16000 ریال
 8. سایز: 60 × 60 × 6 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          16000 ریال
 9. سایز: 80 × 80 × 8 mm– طول: 6 متر-  آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-                 16300 ریال

ورق آجدار

 1. mm10 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1500 mm– تحویل: تهران-         23000 ریال
 2. mm3 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 3. mm4 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 4. mm5 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 5. mm6 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 6. mm8 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال

ورق سیاه

 1. mm10 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-        16200 ریال
 2. mm10 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16900 ریال
 3. mm12 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16300 ریال
 4. mm12 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16200 ریال
 5. mm15 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16300 ریال
 6. mm15 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16200 ریال
 7. mm2 – ابعاد: رول 1000 mmی mm MMK – دو رولی- تحویل: بندر انزلی-      17000 ریال
 8. mm20 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16300 ریال
 9. mm25 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                         16200 ریال
 10. mm3 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16100 ریال
 11. mm30 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16200 ریال
 12. mm35 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16200 ریال
 13. mm4 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-          16100 ریال
 14. mm40 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16200 ریال
 15. mm5 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-          16100 ریال
 16. mm6 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-          16100 ریال
 17. mm8 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16100 ریال

ورق گالوانیزه

 1. mm0.40 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           29500 ریال
 2. mm0.40 –  چین- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               29500 ریال
 3. mm0.50 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                                29200 ریال
 4. mm0.50 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           27500 ریال
 5. mm0.60 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           27200 ریال
 6. mm0.60 –  چین- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               27100 ریال
 7. mm0.60 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               30000 ریال
 8. mm0.60 –  مبارکه- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26800 ریال
 9. mm0.70 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26200 ریال
 10. mm0.70 –  چین- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                              26000 ریال
 11. mm0.70 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               26800 ریال
 12. mm1.50 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               28000 ریال
 13. mm0.80 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26000 ریال
 14. mm0.80 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                              27000 ریال
 15. mm0.90 –  هند- ابعاد: رول 1250 mmی- تحویل: تهران-                              27000 ریال
 16. mm0.90 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26000 ریال
 17. mm1 –  قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                            27200 ریال
 18. mm1 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                       27500 ریال
 19. mm1 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                  26000 ریال
 20. mm1.25 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                27500 ریال
 21. mm1.25 –  قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-           27000 ریال
 22. mm2 –  مبارکه- ابعاد: رول 1250 mmی- تحویل: تهران-                  26500 ریال
 23. mm2 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                       29000 ریال
 24. mm2.50 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                32000 ریال
 25. mm3 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                       31000 ریال

 

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

39 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار ایران به تاریخ 91/08/30”

 1. قیمت آهن شاخه - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار […]

 2. قیمت آهن الات اصفهان - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 3. قیمت آهن فولاد اهواز - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 4. قیمت آهن ورق - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 5. قیمت آهن قوطی 14 - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 6. قیمت هر شاخه آهن - انجمن تخصصی ممسنی گفت:

  […] قیمت آهن آلات ورق پروفیل نبشی ناودانی در بازار ایران عم… […]

 7. دانلود زیرنویس game of thrones گفت:

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه
  بدین

 8. قیمت تیر آ ن - انجمن تخصصی ممسنی گفت:

  […] قیمت آهن آلات ورق پروفیل نبشی ناودانی در بازار ایران عم… […]

 9. قیمت نبشی در بازار گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 10. قیمت قوطی در سال 92 | قیمت یاب گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 11. بورس آهن آلات اصفهان – رادیو موزیک – دانلود آهنگ جدید گفت:

  […] قیمت آهن آلات ورق پروفیل نبشی ناودانی در بازار ایران عم… […]

 12. minecraft گفت:

  This is really interesting, You are a very skilled blogger.
  I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

 13. minecraft گفت:

  I really like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to my blogroll.

 14. minecraft free download 2018 گفت:

  Hey There. I found your blog using msn.
  This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely return.

 15. minecraft free download 2018 گفت:

  Because the admin of this web page is working,
  no doubt very quickly it will be renowned,
  due to its quality contents.

 16. minecraft secret free download گفت:

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles
  or blog posts in this sort of house . Exploring
  in Yahoo I at last stumbled upon this web site.

  Studying this info So i’m satisfied to convey
  that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered
  exactly what I needed. I most definitely will make certain to do not forget this site
  and give it a look on a continuing basis.

 17. Benefits of Coconut Oil گفت:

  Nice post. I was checking continuously this blog
  and I’m impressed! Extremely useful information specifically the final part :
  ) I take care of such information a lot. I used to be looking for this particular info for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

 18. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 19. Coconut Oil گفت:

  Keep this going please, great job!

 20. Sling TV گفت:

  It’s in fact very complicated in this active life to listen news
  on TV, thus I simply use web for that purpose, and get the most recent
  information.

 21. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  Amazing! This blog looks exactly like my old
  one! It’s on a completely different topic but it has pretty much
  the same layout and design. Superb choice of colors!

 22. minecraft گفت:

  Admiring the commitment you put into your website and in depth information you present.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t
  the same outdated rehashed information. Fantastic
  read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS
  feeds to my Google account.

 23. http://tinyurl.com/y2bkqwqs گفت:

  Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appeal.
  I must say you have done a great job with this. Also, the
  blog loads extremely fast for me on Chrome. Excellent Blog!

 24. http://tinyurl.com/yywthvgj گفت:

  This website really has all the information I wanted about this subject and didn’t know who to
  ask.

 25. minecraft گفت:

  After looking into a handful of the articles on your website, I honestly appreciate your technique of writing a blog.
  I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Please check out my website as well and tell me your opinion.

 26. minecraft گفت:

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say superb blog!

 27. gamefly گفت:

  Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d
  post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon.
  Thanks

 28. minecraft download for free گفت:

  Hi, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, might check this?
  IE nonetheless is the marketplace leader and
  a big component to other folks will miss your fantastic writing because of this problem.

 29. minecraft download pc گفت:

  Hola! I’ve been reading your weblog for some time now and finally got the courage to go
  ahead and give you a shout out from Kingwood
  Tx! Just wanted to mention keep up the excellent job!

 30. minecraft download free pc گفت:

  This paragraph will assist the internet users for
  creating new web site or even a blog from start to end.

 31. gamefly free trial گفت:

  Simply desire to say your article is as astounding.
  The clarity for your submit is just excellent and that i can suppose you’re a professional on this subject.

  Well together with your permission let me to
  clutch your feed to keep updated with impending post.
  Thanks a million and please continue the gratifying work.

 32. gamefly free trial گفت:

  Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off
  topic but I had to tell someone!

 33. gamefly free trial گفت:

  Hi, just wanted to say, I loved this blog post.
  It was practical. Keep on posting!

 34. quest bars cheap 2019 coupon گفت:

  What’s up everyone, it’s my first pay a visit at this web page, and piece of writing is genuinely fruitful designed for me, keep up posting
  these types of articles or reviews.

 35. plenty of fish dating site گفت:

  all the time i used to read smaller posts that
  as well clear their motive, and that is also happening with
  this article which I am reading now.

 36. quest bars cheap گفت:

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
  and wished to say that I’ve really loved browsing
  your weblog posts. In any case I’ll be subscribing for your rss
  feed and I’m hoping you write again soon!

 37. quest bars nutrition گفت:

  Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your
  site on my iphone during lunch break. I really like the information you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!

 38. plenty of fish dating site گفت:

  It’s very trouble-free to find out any topic on web as
  compared to textbooks, as I found this post at this site.

ارسال دیدگاه


3 + 6 =

Forum