قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار ایران به تاریخ 91/08/30

Nov 21, 2012 12 دیدگاه

در این بخش همیشه در هر فرصتی آخرین قیمت های بازار ایران برای  آهن آلات ، پروفیل ، ورق گالوانیزه و آجدار ، تیرآهن ، تیرآهن بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ناودانی  ارائه میگردد که در آن مشخصات کامل از جمله قیمت  آن و محل تحویل ذکر میگردد و در خرید این نوع مصالح کمک حال پیمانکاران و مهندسان میباشد و مهندسان گرامی میتوانند براحتی قیمت ها را جهت برآورد و اجرا از سایت ملاحظه نمایند جهت نمایش قیمت ها به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۳۹۱ – (November 20, 2012)

                نام محصول         و نوع پرداخت             قیمت (ریال/کیلوگرم)

تیرآهن

 1. سایز: 140 mm–  نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                             2400000 ریال
 2. سایز: 140 mm– طول: 12 متر-  نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-                      2375000 ریال
 3. سایز: 140 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                  17000 ریال
 4. سایز: 140 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      2700000 ریال
 5. سایز: 160 mm–  نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: درب کارخانه-                     3150000 ریال
 6. سایز: 160 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      3100000 ریال
 7. سایز: 160 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                  16000 ریال
 8. سایز: 180 mm– طول: 12 متر-  نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-                     3650000 ریال
 9. سایز: 180 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      3300000 ریال
 10. سایز: 180 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                  14500 ریال
 11. سایز: 200 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      5330000 ریال
 12. سایز: 220 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      6400000 ریال
 13. سایز: 240 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                      7350000 ریال
 14. سایز: 270 mm–  ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                      8900000 ریال
 15. سایز: 270 mm– طول: 12 متر-  ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                    9050000 ریال
 16. سایز: 300 mm–  ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                      11000000 ریال

تیرآهن بال پهن

 1. سایز: 120 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   29000 ریال
 2. سایز: 140 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 3. سایز: 160 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 4. سایز: 180 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 5. سایز: 200 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تحویل: تهران-                      37000 ریال
 6. سایز: 220 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   28500 ریال
 7. سایز: 240 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سبک- تحویل: تهران-                      37000 ریال
 8. سایز: 240 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   37000 ریال
 9. سایز: 260 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   30000 ریال
 10. سایز: 280 mm– طول: 12 متر- کیفیت: سنگین- تحویل: تهران-                   35000 ریال

قوطی

 1. سایز: 100 × 100- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28-  متفرقه- تحویل: تهران-                  18400 ریال
 2. سایز: 20 × 10- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21-  متفرقه- تحویل: تهران-                          19200 ریال
 3. سایز: 20 × 20- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18700 ریال
 4. سایز: 30 × 10- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18700 ریال
 5. سایز: 30 × 20- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18450 ریال
 6. سایز: 30 × 30- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 11.24-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 7. سایز: 40 × 40- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7-  متفرقه- تحویل: تهران-                          18400 ریال
 8. سایز: 50 × 50- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 9. سایز: 60 × 60- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 10. سایز: 70 × 70- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 11. سایز: 80 × 40- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال
 12. سایز: 90 × 90- mm2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30-  متفرقه- تحویل: تهران-                        18400 ریال

ناودانی

 1. سایز: 100 mm– طول: 6 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                      17700 ریال
 2. سایز: 120 mm– طول: 6 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                      18000 ریال
 3. سایز: 140 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18200 ریال
 4. سایز: 160 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                23700 ریال
 5. سایز: 180 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18000 ریال
 6. سایز: 200 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                17500 ریال
 7. سایز: 220 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18200 ریال
 8. سایز: 240 mm– طول: 11.80 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                18200 ریال
 9. سایز: 300 mm– طول: 12 متر-  اروپا- تحویل: تهران-                      34000 ریال
 10. سایز: 60 mm– طول: 6 متر-  منظومه- تحویل: تهران-                      17000 ریال
 11. سایز: 80 mm– طول: 6 متر-  روسیه- تحویل: تهران-                        17700 ریال

نبشی

 1. سایز: 100 × 100 × 10 mm– طول: 6 متر متر-  آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-        16300 ریال
 2. سایز: 120 × 120 × 12 mm– طول: 6 متر متر-  آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-        16300 ریال
 3. سایز: 140 × 140 × 14 mm– طول: 12 متر متر-  چین- تحویل: تهران-                    26000 ریال
 4. سایز: 160 × 160 × 16 mm– طول: 12 متر متر-  چین- تحویل: تهران-                    22000 ریال
 5. سایز: 30 × 30 × 3 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          17300 ریال
 6. سایز: 40 × 40 × 4 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          16300 ریال
 7. سایز: 50 × 50 × 5 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          16000 ریال
 8. سایز: 60 × 60 × 6 mm– طول: 6 متر متر-  مشهد- تحویل: تهران-                          16000 ریال
 9. سایز: 80 × 80 × 8 mm– طول: 6 متر-  آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-                 16300 ریال

ورق آجدار

 1. mm10 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1500 mm– تحویل: تهران-         23000 ریال
 2. mm3 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 3. mm4 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 4. mm5 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 5. mm6 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال
 6. mm8 – کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 mm– تحویل: تهران-           23000 ریال

ورق سیاه

 1. mm10 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-        16200 ریال
 2. mm10 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16900 ریال
 3. mm12 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16300 ریال
 4. mm12 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16200 ریال
 5. mm15 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16300 ریال
 6. mm15 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16200 ریال
 7. mm2 – ابعاد: رول 1000 mmی mm MMK – دو رولی- تحویل: بندر انزلی-      17000 ریال
 8. mm20 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16300 ریال
 9. mm25 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                         16200 ریال
 10. mm3 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16100 ریال
 11. mm30 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16200 ریال
 12. mm35 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16200 ریال
 13. mm4 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-          16100 ریال
 14. mm40 – ابعاد: 2000 × 6000 mm–  اکسین- تحویل: اهواز-                          16200 ریال
 15. mm5 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-          16100 ریال
 16. mm6 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-          16100 ریال
 17. mm8 – ابعاد: 1500 × 6000 mm–  مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-         16100 ریال

ورق گالوانیزه

 1. mm0.40 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           29500 ریال
 2. mm0.40 –  چین- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               29500 ریال
 3. mm0.50 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                                29200 ریال
 4. mm0.50 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           27500 ریال
 5. mm0.60 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           27200 ریال
 6. mm0.60 –  چین- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               27100 ریال
 7. mm0.60 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               30000 ریال
 8. mm0.60 –  مبارکه- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26800 ریال
 9. mm0.70 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26200 ریال
 10. mm0.70 –  چین- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                              26000 ریال
 11. mm0.70 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               26800 ریال
 12. mm1.50 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                               28000 ریال
 13. mm0.80 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26000 ریال
 14. mm0.80 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                              27000 ریال
 15. mm0.90 –  هند- ابعاد: رول 1250 mmی- تحویل: تهران-                              27000 ریال
 16. mm0.90 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                           26000 ریال
 17. mm1 –  قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                            27200 ریال
 18. mm1 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                       27500 ریال
 19. mm1 –  کاشان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                  26000 ریال
 20. mm1.25 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                27500 ریال
 21. mm1.25 –  قزاقستان- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-           27000 ریال
 22. mm2 –  مبارکه- ابعاد: رول 1250 mmی- تحویل: تهران-                  26500 ریال
 23. mm2 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                       29000 ریال
 24. mm2.50 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                32000 ریال
 25. mm3 –  هند- ابعاد: رول 1000 mmی- تحویل: تهران-                       31000 ریال

 

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

12 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار ایران به تاریخ 91/08/30”

 1. قیمت آهن شاخه - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار […]

 2. قیمت آهن الات اصفهان - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 3. قیمت آهن فولاد اهواز - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 4. قیمت آهن ورق - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 5. قیمت آهن قوطی 14 - سایت قیمت گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 6. قیمت هر شاخه آهن - انجمن تخصصی ممسنی گفت:

  […] قیمت آهن آلات ورق پروفیل نبشی ناودانی در بازار ایران عم… […]

 7. دانلود زیرنویس game of thrones گفت:

  سلام.وبسایتتون خیلی خوب و مفیده.به کارتون ادامه
  بدین

 8. قیمت تیر آ ن - انجمن تخصصی ممسنی گفت:

  […] قیمت آهن آلات ورق پروفیل نبشی ناودانی در بازار ایران عم… […]

 9. قیمت نبشی در بازار گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 10. قیمت قوطی در سال 92 | قیمت یاب گفت:

  […] قیمت آهن آلات ، ورق ، پروفیل ، نبشی ، ناودانی در بازار &#8… […]

 11. بورس آهن آلات اصفهان – رادیو موزیک – دانلود آهنگ جدید گفت:

  […] قیمت آهن آلات ورق پروفیل نبشی ناودانی در بازار ایران عم… […]

ارسال دیدگاه


9 + 9 =

Forum