قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ورق سیاه آجدار گالوانیزه 91/08/08

Oct 30, 2012 10 دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۸ آبان ۱۳۹۱ – (October 29, 2012)

                نام محصول         و نوع پرداخت   قیمت (ریال/کیلوگرم)

تیرآهن

 1. سایز: 140 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                    2700000 ریال
 2. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز-  تحویل: درب کارخانه-         2820000 ریال
 3. سایز: 140 میلیمتر- محصول: کرمانشاه- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                      3050000 ریال
 4. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-           3170000 ریال
 5. سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: درب کارخانه-         3700000 ریال
 6. سایز: 160 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                    3520000 ریال
 7. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-           3870000 ریال
 8. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: درب کارخانه-       20600 ریال
 9. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: نورد اهواز-  تحویل: درب کارخانه-          4250000 ریال
 10. سایز: 180 میلیمتر- محصول: نورد اهواز- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                    4020000 ریال
 11. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-           4070000 ریال
 12. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان–  تحویل: درب کارخانه-       18500 ریال
 13. سایز: 200 میلیمتر- محصول: کره- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                     5500000 ریال
 14. سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-    5850000 ریال
 15. سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-    7950000 ریال
 16. سایز: 240 میلیمتر- محصول: کره- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                    8700000 ریال
 17. سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان-  تحویل: تهران-    9050000 ریال
 18. سایز: 270 میلیمتر- محصول: ترکیه- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                 10500000 ریال
 19. سایز: 270 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: ذوب آهن اصفهان–  تحویل: تهران-   11200000 ریال
 20. سایز: 300 میلیمتر- محصول: ترکیه- طول: 12 متر-  تحویل: تهران-                 12400000 ریال

——————————————————————————–

تیرآهن بال پهن

 1. سایز: 120 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                           32000 ریال
 2. سایز: 140 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                           32000 ریال
 3. سایز: 160 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                           32000 ریال
 4. سایز: 180 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                           32000 ریال
 5. سایز: 200 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک-  تحویل: تهران-                              43000 ریال
 6. سایز: 220 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سنگین-  تحویل: تهران-                           32000 ریال
 7. سایز: 240 میلیمتر- طول: 12 متر- کیفیت: سبک-  تحویل: تهران-                              42000 ریال

——————————————————————————–

لوله سیاه

 1. قطر خارجی: 1-1/2 اینچ- ضخامت: 3 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 20.3 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-     555000 ریال
 2. قطر خارجی: 1-1/4 اینچ- ضخامت: 3 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 18 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-         475000 ریال
 3. قطر خارجی: 1/2 اینچ- ضخامت: 2.50 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 7.3 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-      200000 ریال
 4. قطر خارجی: 1 اینچ- ضخامت: 3 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 14 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-                370000 ریال
 5. قطر خارجی: 2-1/2 اینچ- ضخامت: 4 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 43 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-       1200000 ریال
 6. قطر خارجی: 2 اینچ- ضخامت: 3.50 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 30 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-           790000 ریال
 7. قطر خارجی: 3/4 اینچ- ضخامت: 2.50 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 9.3 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-       250000 ریال
 8. قطر خارجی: 3 اینچ- ضخامت: 4 میلیمتر- طول: 6 متر- وزن: 50 کیلوئی- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-                1400000 ریال

 

——————————————————————————–

ناودانی
 1. سایز: 100 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                            22000 ریال
 2. سایز: 120 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                            22000 ریال
 3. سایز: 140 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                    22000 ریال
 4. سایز: 160 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                    23550 ریال
 5. سایز: 180 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                    20000 ریال
 6. سایز: 200 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                    20000 ریال
 7. سایز: 220 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                    20000 ریال
 8. سایز: 240 میلیمتر- طول: 11.80 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                    20000 ریال
 9. سایز: 300 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: اروپا-  تحویل: تهران-                            35000 ریال
 10. سایز: 60 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                              20550 ریال
 11. سایز: 80 میلیمتر- طول: 6 متر- محصول: روسیه-  تحویل: تهران-                              22000 ریال

 

——————————————————————————–

نبشی
 1. سایز: 100 × 100 × 10 میلیمتر- طول: 6 متر – محصول: آریان فولاد کرج –  تحویل: تهران-  9750 ریال
 2. سایز: 120 × 120 × 12 میلیمتر- طول: 6 متر – محصول: آریان فولاد کرج –  تحویل: تهران- 19350 ریال
 3. سایز: 160 × 160 × 16 میلیمتر- طول: 12 متر- محصول: چین-  تحویل: تهران-                25100 ریال
 4. سایز: 30 × 30 × 3 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                 21700 ریال
 5. سایز: 40 × 40 × 4 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                 20100 ریال
 6. سایز: 50 × 50 × 5 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                 20100 ریال
 7. سایز: 60 × 60 × 6 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: مشهد-  تحویل: تهران-                 19900 ریال
 8. سایز: 80 × 80 × 8 میلیمتر- طول: 6 متر متر- محصول: سپاهان-  تحویل: تهران-               20550 ریال

 

——————————————————————————–

ورق آجدار
 1. ضخامت: 10 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1500 میلیمتر-  تحویل: تهران-            27500 ریال
 2. ضخامت: 3 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 میلیمتر-  تحویل: تهران-              27500 ریال
 3. ضخامت: 4 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر-  تحویل: تهران-              27500 ریال
 4. ضخامت: 5 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر-  تحویل: تهران-              27500 ریال
 5. ضخامت: 6 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 6000 × 1250 میلیمتر-  تحویل: تهران-              27500 ریال
 6. ضخامت: 8 میلیمتر- کیفیت: بادامی – ST-37- ابعاد: 2000 × 1000 میلیمتر-  تحویل: تهران-              27500 ریال

 

——————————————————————————–

ورق سیاه
 1. ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-18300 ریال
 2. ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-18300 ریال
 3. ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-18300 ریال
 4. ضخامت: 2 میلیمتر- ابعاد: رول 1000 میلیمتری میلیمتر- محصول: MMK – دو رولی-بندر انزلی-         20600 ریال
 5. ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                       18000 ریال
 6. ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                       17650 ریال
 7. ضخامت: 3 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-   18400 ریال
 8. ضخامت: 30 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                       18000 ریال
 9. ضخامت: 35 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                       17500 ریال
 10. ضخامت: 4 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-   18400 ریال
 11. ضخامت: 40 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- محصول: اکسین-  تحویل: اهواز-                       17800 ریال
 12. ضخامت: 5 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-    18400 ریال
 13. ضخامت: 6 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-    18400 ریال
 14. ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- محصول: مبارکه – برش از رول-  تحویل: تهران-   18300 ریال

 

——————————————————————————–

ورق گالوانیزه
 1. ضخامت: 0.40 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-        35300 ریال
 2. ضخامت: 0.40 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-           35500 ریال
 3. ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-            34100 ریال
 4. ضخامت: 0.50 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-        33000 ریال
 5. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-        32000 ریال
 6. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-           32300 ریال
 7. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-            33500 ریال
 8. ضخامت: 0.60 میلیمتر- محصول: مبارکه– ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-       32000 ریال
 9. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-     28100 ریال
 10. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-        28100 ریال
 11. ضخامت: 0.70 میلیمتر- محصول: چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-           27500 ریال
 12. ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران   –  31000 ریال
 13. ضخامت: 1.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-            31500 ریال
 14. ضخامت: 0.80 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-         27400 ریال
 15. ضخامت: 0.80 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-      28000 ریال
 16. ضخامت: 0.90 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1250 میلیمتری-  تحویل: تهران-             27600 ریال
 17. ضخامت: 0.90 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-          27900 ریال
 18. ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-            28000 ریال
 19. ضخامت: 1 میلیمتر- محصول: کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-               27500 ریال
 20. ضخامت: 1.25 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-             30100 ریال
 21. ضخامت: 1.25 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-      29500 ریال
 22. ضخامت: 2 میلیمتر- محصول: قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-             30000 ریال
 23. ضخامت: 2 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                     32000 ریال
 24. ضخامت: 2.50 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-              33100 ریال
 25. ضخامت: 3 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1250 میلیمتری-  تحویل: تهران-                     36000 ریال
 26. ضخامت: 3 میلیمتر- محصول: هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری-  تحویل: تهران-                     33000 ریال
بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

10 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ورق سیاه آجدار گالوانیزه 91/08/08”

 1. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

 2. g گفت:

  It is the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I could I desire to suggest you few attention-grabbing
  things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things approximately it!

 3. gamefly free trial گفت:

  Hi there to all, the contents existing at this web page are truly
  remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.

 4. gamefly free trial گفت:

  My partner and I stumbled over here coming from
  a different page and thought I may as well check things out.
  I like what I see so i am just following you. Look forward to looking
  at your web page for a second time.

 5. plenty of fish dating site گفت:

  Hi mates, good article and nice urging commented at this place, I am
  actually enjoying by these.

 6. descargar facebook گفت:

  Keep this going please, great job!

 7. plenty of fish dating site گفت:

  Hello, this weekend is nice in favor of me, because this occasion i am
  reading this fantastic educational piece of writing here at my residence.

 8. coconut oil or گفت:

  Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok.
  I’m definitely enjoying your blog and look forward
  to new updates.

 9. coconut oil are گفت:

  Helpful info. Lucky me I discovered your website
  by accident, and I am surprised why this coincidence didn’t
  took place earlier! I bookmarked it.

 10. plenty of fish dating site گفت:

  I love looking through an article that can make men and women think.
  Also, thanks for allowing for me to comment!

ارسال دیدگاه


+ 5 = 10

Forum