قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ورق سیاه آجدار گالوانیزه ۹۱/۰۷/26

Oct 20, 2012 3 دیدگاه

 

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۶ مهر ۱۳۹۱ – (October 17, 2012)

 

 

 

 

 

  نام محصول                            و نوع پرداخت                                       قیمت (ریال/کیلوگرم(

تیرآهن

 1. 140 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                               2880000 ریال
 2.  140 میلیمتر- طول: 12 متر- نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-                    2870000 ریال
 3. 40 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                   22000 ریال
 4.  140 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                     3400000 ریال
 5.  160 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: درب کارخانه-                   3700000 ریال
 6.  160 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                              3750000 ریال
 7.  160 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                     4060000 ریال
 8.  160 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-               22000 ریال
 9.  180 میلیمتر- طول: 12 متر- نورد اهواز- تحویل: درب کارخانه-                   4300000 ریال
 10.  180 میلیمتر- نورد اهواز- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                              4350000 ریال
 11.  180 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                     4550000 ریال
 12.  180 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: درب کارخانه-                20400 ریال
 13.  200 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                     7700000 ریال
 14.  220 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                     8800000 ریال
 15.  240 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                   10600000 ریال
 16.  270 میلیمتر- ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                                 11800000 ریال
 17.  270 میلیمتر- طول: 12 متر- ذوب آهن اصفهان- تحویل: تهران-                   12300000 ریال
 18.  300 میلیمتر- ترکیه- طول: 12 متر- تحویل: تهران-                                 14000000 ریال

——————————————————————————————————————–

قوطی

 1.  100 × 100- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 38.28- گل نرده- تحویل: تهران-                        24300 ریال
 2.  20 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 5.21- گل نرده- تحویل: تهران-                                25100 ریال
 3.  20 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- گل نرده- تحویل: تهران-                                24600 ریال
 4.  30 × 10- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 7.04- گل نرده- تحویل: تهران-                                24600 ریال
 5.  30 × 20- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 9.20- گل نرده- تحویل: تهران-                                24350 ریال
 6.  30 × 30- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 11.24- گل نرده- تحویل: تهران-                              24300 ریال
 7.  40 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 14.7- گل نرده- تحویل: تهران-                                24300 ریال
 8.  50 × 50- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 18.84- گل نرده- تحویل: تهران-                              24300 ریال
 9.  60 × 60- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- گل نرده- تحویل: تهران-                              24300 ریال
 10.  70 × 70- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 26.63- گل نرده- تحویل: تهران-                              24300 ریال
 11.  80 × 40- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 22.70- گل نرده- تحویل: تهران-                              24300 ریال
 12.  90 × 90- ضخامت: 2- طول: 6 متر- وزن هر شاخه: 34.30- گل نرده- تحویل: تهران-                              24300 ریال

——————————————————————————————————————–

ناودانی

 1.  100 میلیمتر- طول: 6 متر- روسیه- تحویل: تهران-                          24300 ریال
 2.  120 میلیمتر- طول: 6 متر- روسیه- تحویل: تهران-                          24700 ریال
 3.  140 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تحویل: تهران-                 24700 ریال
 4.  160 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تحویل: تهران-                 25600 ریال
 5.  180 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تحویل: تهران-                 22300 ریال
 6.  200 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تحویل: تهران-                 22300 ریال
 7.  220 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تحویل: تهران-                 22900 ریال
 8.  240 میلیمتر- طول: 11.80 متر- روسیه- تحویل: تهران-                 22900 ریال
 9.  300 میلیمتر- طول: 12 متر- اروپا- تحویل: تهران-                          33000 ریال
 10.  60 میلیمتر- طول: 6 متر- روسیه- تحویل: تهران-                             22350 ریال
 11.  80 میلیمتر- طول: 6 متر- روسیه- تحویل: تهران-                             24300 ریال

——————————————————————————————————————–

نیشی

 1.  100 × 100 × 10 میلیمتر- طول: 6 متر متر- آریان فولاد کرج – تحویل: تهران- 21600 ریال
 2.  120 × 120 × 12 میلیمتر- طول: 6 متر متر- آریان فولاد کرج – تحویل: تهران-21600 ریال
 3.  30 × 30 × 3 میلیمتر- طول: 6 متر متر- مشهد- تحویل: تهران-                       23100 ریال
 4.  40 × 40 × 4 میلیمتر- طول: 6 متر متر- مشهد- تحویل: تهران-                       22100 ریال
 5.  50 × 50 × 5 میلیمتر- طول: 6 متر متر- مشهد- تحویل: تهران-                       22100 ریال
 6.  60 × 60 × 6 میلیمتر- طول: 6 متر متر- منظومه اصفهان- تحویل: تهران-         20550 ریال
 7.  80 × 80 × 8 میلیمتر- طول: 6 متر متر- منظومه اصفهان- تحویل: تهران-        21850 ریال

——————————————————————————————————————–

ورق سیاه

 1. ضخامت: 10 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-   19700 ریال
 2. ضخامت: 12 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-   19700 ریال
 3. ضخامت: 15 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-   19700 ریال
 4. ضخامت: 2 میلیمتر- ابعاد: رول 1000 میلیمتری میلیمتر- MMK – دو رولی- تحویل: بندر انزلی- 30000ریال
 5. ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- کاویان- تحویل: اهواز-                 19500 ریال
 6. ضخامت: 20 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- تحویل: اهواز-                  18900 ریال
 7. ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- تحویل: اهواز-                  18800 ریال
 8. ضخامت: 25 میلیمتر- ابعاد: 1250 × 6000 میلیمتر- کاویان- تحویل: اهواز-                 19000 ریال
 9. ضخامت: 3 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-      19500 ریال
 10. ضخامت: 30 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- تحویل: اهواز-                  18900 ریال
 11. ضخامت: 35 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- تحویل: اهواز-                  18800 ریال
 12. ضخامت: 4 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-     19500 ریال
 13. ضخامت: 40 میلیمتر- ابعاد: 2000 × 6000 میلیمتر- اکسین- تحویل: اهواز-                  18800 ریال
 14. ضخامت: 5 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-     19500 ریال
 15. ضخامت: 6 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-     19500 ریال
 16. ضخامت: 8 میلیمتر- ابعاد: 1500 × 6000 میلیمتر- مبارکه – برش از رول- تحویل: تهران-     19700 ریال

——————————————————————————————————————–

ورق گالوانیزه

 1. ضخامت: 0.40 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                      37000 ریال
 2. ضخامت: 0.40 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                     36500 ریال
 3. ضخامت: 0.50 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                      34400 ریال
 4. ضخامت: 0.50 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                  34800 ریال
 5. ضخامت: 0.60 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                  33800 ریال
 6. ضخامت: 0.60 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                     33500 ریال
 7. ضخامت: 0.60 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                      33600 ریال
 8. ضخامت: 0.60 میلیمتر- مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                 33000 ریال
 9. ضخامت: 0.70 میلیمتر- قزاقستان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-               27500 ریال
 10. ضخامت: 0.70 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                  27500 ریال
 11. ضخامت: 0.70 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                     27500 ریال
 12. ضخامت: 1.50 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                      32500 ریال
 13. ضخامت: 0.80 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                  25000 ریال
 14. ضخامت: 0.90 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                  26100 ریال
 15. ضخامت: 1 میلیمتر- چین- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                           26300 ریال
 16. ضخامت: 1 میلیمتر- کاشان- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                        26100 ریال
 17. ضخامت: 1.25 میلیمتر- مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                 26500 ریال
 18. ضخامت: 1.50 میلیمتر- مبارکه- ابعاد: رول 1250 میلیمتری- تحویل: تهران-                 29000 ریال
 19. ضخامت: 2 میلیمتر- مبارکه- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                      29000 ریال
 20. ضخامت: 2.50 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                     32500 ریال
 21. ضخامت: 3 میلیمتر- هند- ابعاد: رول 1000 میلیمتری- تحویل: تهران-                           33000 ریال

——————————————————————————————————————–

 

بازار آهن و پروفیل

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

3 دیدگاه برای “قیمت آهن آلات ، تیرآهن ، بال پهن ، نبشی ، قوطی ، ورق سیاه آجدار گالوانیزه ۹۱/۰۷/26”

 1. نام گفت:

  چه قیمتهای نجومی

 2. نام گفت:

  تموم محصولاتی که دارید من با 20-30درصد ارزونتر بهتون میدم

 3. تعمیر جاروبرقی بوش گفت:

  با سلام
  با اجازه مدیریت ، می خواستم یک سایت خدماتی بی نظیر رو به کاربران معرفی کنم. سایت تعمیرات لوازم خانگی ریکان با پوشش سراسری مناطق تهران فقط با یک تماس در خدمت بزرگواران عزیز می باشد.
  خدمات این شرکت شامل : تعمیر جاروبرقی ، تعمیر ماکروفر ، تعمیر لباسشویی ، تعمیر ماشین ظرفشویی ، تعمیر یخجال فریزر و کلیه لوازم منزل می باشد.

ارسال دیدگاه


6 + 7 =

Forum