بایگانی: تحلیل سازه 1 و 2

آنالیز قاب پرتال براساس تعریف سختی فنر پیچی معادل مبتنی بر اندر کنش خاک و سازه

Jan 20, 2013 18 دیدگاه

گاهی تخمین چرخش پی ضرورت دارد این مشکل مربوط به پی هائی است که در معرض لنگر لرزه ای قرار دارند که ایجاد لرزش می کنند اما برای چرخش های ایستائی مانند زمانی که ستون  لنگر واژگون کننده وارد میکند ، نوعی تخمین چرخش ضرورت دارد . چرخش پی باعث افت لنگر ناشی از تحلیل […]

تحلیل سازه 1 و 2, خاک و پی ادامه مطلب

آنالیز پایداری سازه های دیوار برشی کوپل

Dec 03, 2012 16 دیدگاه

آنالیز پایداری سازه های دیوار برشی کوپل از دو نظر عمده قابل توجه است اول آنکه نتایج این آنالیز را میتوان بطور مستقیم در آنالیز مرتبه دوم بکار برد و دیگر آنکه این سازه ها به عنوان نماینده ای از مجموعه های مختلط خمشی هستند که در ترکیبی از مودهای خمشی و برشی تغییر شکل […]

تحلیل سازه 1 و 2 ادامه مطلب

جزوه دستنويس تحليل سازه دکتر بهزاد شمالی براي کنکور ارشد و نظام مهندسی

Aug 04, 2012 11 دیدگاه

با سلام  دوستان گرامی این جزوه بسیار عالی برای تحلیل سازه دکتر شمالی بصورت دستنویس بوده که در کلاسهای همدان استاد بصورت دستنویس تهیه شده و در سالهای قبل بر روی اینترنت قرار گرفت ولی قصد من از ارائه مجدد این مطلب برای آزمون نظام مهندسی میباشد به دوستانی که آزمون محاسبات دارند پیشنهاد میگردد […]

تحلیل سازه 1 و 2 ادامه مطلب
Forum