بایگانی: تحلیل سازه 1 و 2

آنالیز قاب پرتال براساس تعریف سختی فنر پیچی معادل مبتنی بر اندر کنش خاک و سازه

Jan 20, 2013 5 دیدگاه

گاهی تخمین چرخش پی ضرورت دارد این مشکل مربوط به پی هائی است که در معرض لنگر لرزه ای قرار دارند که ایجاد لرزش می کنند اما برای چرخش های ایستائی مانند زمانی که ستون  لنگر واژگون کننده وارد میکند ، نوعی تخمین چرخش ضرورت دارد . چرخش پی باعث افت لنگر ناشی از تحلیل […]

تحلیل سازه 1 و 2, خاک و پی ادامه مطلب

آنالیز پایداری سازه های دیوار برشی کوپل

Dec 03, 2012 1 دیدگاه

آنالیز پایداری سازه های دیوار برشی کوپل از دو نظر عمده قابل توجه است اول آنکه نتایج این آنالیز را میتوان بطور مستقیم در آنالیز مرتبه دوم بکار برد و دیگر آنکه این سازه ها به عنوان نماینده ای از مجموعه های مختلط خمشی هستند که در ترکیبی از مودهای خمشی و برشی تغییر شکل […]

تحلیل سازه 1 و 2 ادامه مطلب

جزوه دستنويس تحليل سازه دکتر بهزاد شمالی براي کنکور ارشد و نظام مهندسی

Aug 04, 2012 2 دیدگاه

با سلام  دوستان گرامی این جزوه بسیار عالی برای تحلیل سازه دکتر شمالی بصورت دستنویس بوده که در کلاسهای همدان استاد بصورت دستنویس تهیه شده و در سالهای قبل بر روی اینترنت قرار گرفت ولی قصد من از ارائه مجدد این مطلب برای آزمون نظام مهندسی میباشد به دوستانی که آزمون محاسبات دارند پیشنهاد میگردد […]

تحلیل سازه 1 و 2 ادامه مطلب
Forum