بایگانی: سیالات و هیدرولیک

اصول تحلیل و طراحی برج خنک کن Coolinkg Tower

Jan 22, 2013 23 دیدگاه

طراحی یک برج که بتواند ملزومات یک واحد صنعتی را برآورده کند و نیز تحلیل ترموهیدرولیکی یکبرج طراحی شده برای استفاده در واحد صنعتی ، مستلزم انجام محاسبات تکراری و طولانی زیادی میباشد بدین منظور کلیه محاسبات دریک نرم افزار گرد آوری شده است که این نرم افزار سامل دو بخش است : 1- قسمت […]

سیالات و هیدرولیک ادامه مطلب

سد امواج طوفان New waterway

May 24, 2012 3 دیدگاه

سد امواج طوفان New waterway کار مقدماتی شش طرح   دولت هلند از پیمانکاران ساختمانی خواسته است که طرحی را برای سد امواج طوفان ارائه دهند که شامل هزینه های ضمیمه آن نیز باشد . شش طرح ارائه شد که Bouwkombinatie maeslant kering (BMK) طرح برنده را ارائه داد . ضرر ها فواید حساس به […]

سیالات و هیدرولیک, مهندسی عمران ادامه مطلب

انواع سد – جزوه فارسی

Oct 28, 2011 1 دیدگاه

استفاده‌ بهينه‌ از آب‌ در كشوري‌ چون‌ ايران‌ كه‌ از نظر اقليمي‌ داراي‌ وضعيت‌ خشك‌ تا نيمه‌ خشك‌ است‌ از اهميت‌ فراواني‌ بخصوص در گسترش و توسعه فعاليتهاي كشاورزي برخوردار است‌. بهره‌ برداري‌ بهينه‌ از اين‌ منابع‌ آبي‌ براي اين منظور جز با توجه‌ كامل‌ به‌ معيارهاي‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ممكن‌ نيست‌. توجه‌ به‌ هزينه‌ها […]

سیالات و هیدرولیک ادامه مطلب
Forum