پایان نامه و تحقیق با موضوع آنتن در محیط Word

Oct 22, 2012 13 دیدگاه

 

از سال 1877م كه نخستين آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظريه طراحي آنتن ها به سرعت پيشرفت كرده است و اين پيشرفت ادامه دارد، با توجه به اينكه آنتن ها جزئي از يك سيستم مخابراتي الكترونيكي هستند، بايستي تكنولوژيست ها و مهندسين برق الكترونيك در اين زمينه دانش كافي داشته باشند. اميد است در اين مقال اندك كه در زير به اجمال عنوان فصول آن را خواهيم آورد، قدمي هر چند كوچك در اين راه برداشته باشيم .

اين پايان نامه از 5 فصل تشكيل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقيق به بررسي تاريخچه و نيز اهميت مساله مورد تحقيق مي پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ويژه تحقيق در اين مساله نيز با توجه به عنوان و روش انجام اين تحقيق به جاي فرضيه ها و سوال هاي تحقيق در طرح تحقيق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مباني مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهاي آن پرداخته شده است . آنتن مايكروويو بوقي و مخروطي و نيز آنتن هاي آرايه اي از جمله آنتن هاي مهم مورد بحث مي باشند . جهت دهندگي آنتن ، پهناي شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكني آنتن ، امپدانس ورودي آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاريزاسيون آنتن و … نيز از جمله شاخص ترين پارامترهاي آنتن مي باشند كه در اين فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پيرامون شبكه هاي كامپيوتري مي پردازيم . مطالب مورد بحث در اين فصل شامل توضيح مختصري در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ي پروتكلي 802.11 – به عنوان مهمترين شبكه ي محلي بي سيم – و نيز پشته ي پروتكلي 802.16 – مهمترين شبكه ي بي سيم باند گسترده- مي باشند .

در فصل چهارم آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم در بخش اول اين فصل و نيز آنتن هاي آرايه فازي به طور تخصصي تر در بخش دوم اين فصل مورد بحث قرار مي گيرند .

فصل پنجم نيز نتيجه گيري كلي و پيشنهاد به ديگر پژوهندگان علاقه مند به اين موضوع را شامل   مي شود . اميد كه مفيد محضر خوانندگان محترم قرار گيرد . 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              

پيشگفتار                                                                              

فصل اول                                                                               

طرح تحقيق                                                                       

تاريخچه مختصري در باره ي موضوع تحقيق                         

اهميت انجام تحقيق                                                                 

اهداف كلي تحقيق                                                                

هدف هاي ويژه  تحقيق                                                         

روش انجام تحقيق                                                                   

فصل دوم                                                                                   

مباني آنتن انواع و پارامترهاي آن                                                            

2_1: تاريخچه                                                                             

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد                                                  

الف) آنتن هرتز                                                                            

ب) آنتن ماركني                                                                           

پ) آنتن شلاقي                                                                               

ت ) آنتن لوزي ( روبيك)                                                              

ث) آنتن V معكوس                                                                           

ج) آنتن ماکروويو                                                                        

چ) آنتن آستيني                                                                               

ح) آنتن حلزوني                                                                             

ذ) آنتن هاي آرايه اي                                       

2-3 : پارامترهاي آنتن                                                       

نمودار پرتو افکني آنتن ها                                                                       

دستگاه مختصات نمايش نمودار پرتو افکني                                               

نمودار پرتو افکني سه بعدي و دو بعدي                                             

نمودار پرتو افکني درفضاي آزاد و در مجاورت زمين                                             

نمودار پرتو افکني آنتن فرستنده و گيرنده                                                         

جهت دهندگي آنتن ها                                                                            

پهناي شعاع و پهناي شعاع نيم توان                                                                

شعاع هاي فرعي آنتن ها                                                                       

مقاومت پرتو افكني  آنتن                                                                         

امپدانس ورودي آنتن                                                                              

سطح موثر يا سطح گيرنده آنتن ها                                                             

طول موثر آنتن                                                                                    

پهناي نوار فركانس آنتن ها                                                             

پلاريزاسيون آنتن ها                                                                             

پلاريزاسيون خطي                                                                                   

پلاريزاسيون دایره ای                                                                                                                                                                                    

پلاريزاسيون بيضوي                                                                                    

ساختمان مكانيكي آنتن ها                                                                        

اندازه آنتن                                                                                     

نصب آنتن ها                                                                              

خطوط انتقال و موج برها براي تغذيه آنتن ها                                                      

رسانا  و نارساناهاي مورد استفاده در ساختن آنتن ها                                            

محافظت آنتن در برابر عوامل جوي                                                            

فصل سوم                                                                                                                 

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم                                                 

2-1:سخت افزار شبکه                                                                           

2-1-1: شبکه های ﭘخشي(broadcast network

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network)

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network

2-1-4:شبکه های محلی (local area network

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan  Area Network

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network

2-1-7:شبکة بی سيم (wireless network

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork

2-2: نرم افزار شبکه                                                                        

2-2-1:لاية فيزيکی (Physical layer)

2-2-2: زير لاية نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC

2-2-3:لاية شبکه                                                                                

2-2-4:لاية انتقال(Transport layer

2-2-5:لاية کاربرد (Application layer

2-3: شبکه های محلی بی سيم (802.11)                                                    

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11                                                                

2-3-2: لاية فيزيکی در 802.11                                                               

2-4: شبکه های بی سيم باند گسترده                                                     

2-4-1: لاية فيزيکی در 802.16                                                                

فصل چهارم                                                                                                   

آنتن هاي هوشمند                                                                                               

 بخش اول                                                                                                            

آنتن هاي هوشمند در شبکه هاي بي سيم                                                    

تداخل هم کانال                                                                                

اثرات محوشدگي                                                                                               

4_الف_1: جوانب تکنولوژي سيستم آنتن هوشمند                                                     

4- الف – 2: مدلهاي کانال                                                                       

4-الف-2-1:مدل لي Lee s Model

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model

4-الف-2-4: مدل باند عريض ميکروسل (Macrocell Wide Band Model)

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model

3-الف-2-6: مدل زاويه دريافت گاوسي (Gaussian angle of)  

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغير زماني (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهري واقعي

4-الف-2-9: مدل شهري بد

4_الف_3:آرايه هاي هوشمند:آنتن و بهره هاي مختلف                                 

انواع آنتن هاي هوشمند                                                                

4-الف-4:رديابي وتكنيك هاي بيم آرايه سوئيچ شده                                          

4-الف –5: راهبردهاي شكل دهي بيم ثابت                                                      

4- الف – 6: پردازش آرايه از طريق شكل دهي بيم                                         

4 الف 6- 1: الگوريتم هاي پايه شكل دهي سيگنال                                           

4- الف-6-2: تركيب هاي آرايه اي تنظيمي                                         

 4-الف –6-3: تركيب آرايه پرتو سوئيچ شده                                              

مثال 1-4                                                                                          

4-الف-7: نكات نتيجه گيري شده                                                                        

بخش دوم                                                                                                                

آنتن هاي آرايه فازي                                                                                               

4-ب-1:تاريخچه                                                                                 

4-ب-2: انواع آرايه ها                                                                          

4-ب-2-1: آرايه هاي خطي                                    

4-ب-2-2:آرايه هاي مسطح                                          

4-ب-3: ويژگي هاي آرايه فازي                                                                    

4-ب-3-1: تکنولوژي شيفت دهنده فاز                                                            

4-ب-3-2:تکنولوژي شيفت دهنده فاز دي الکتريک ولتاژ متغير                           

Pass : www.iranomran.com

پایان نامه

درباره نویسنده

مهندس وفا طاهری سوابق کاری : شهرک صنعتی جنوب تهران - شرکت ایران آروین : خط لوله 48 اینچ طالقان به کرج - پارس مانترا : کارخانه سیمان گلستان ، سبزوار - شرکت ایریتک - پامیکو : فولاد نیشابور ، فولاد اردکان ، فولاد هرمزگان ، NGL خارگ - کنسرسیوم صنایع بتن : ذوب مس خاتون آباد ، توسعه تغلیظ مس سرچشمه - صنایع فلزی : ارم مهستان - سیمان نائین آخرین سمت : مدیر قراردادها

13 دیدگاه برای “پایان نامه و تحقیق با موضوع آنتن در محیط Word”

 1. نوریان گفت:

  “پایان نامه و تحقیق با موضوع آنتن در محیط Word”

 2. minecraft گفت:

  I blog frequently and I seriously appreciate your information. Your article has truly peaked my interest.
  I am going to book mark your site and keep checking for new details about once a week.
  I opted in for your Feed as well.

 3. minecraft گفت:

  My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I may as well check
  things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to looking at your web page for a second time.

 4. Benefits of Coconut Oil گفت:

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger.

  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.

  Also, I have shared your site in my social networks!

 5. Coconut Oil گفت:

  It is not my first time to pay a visit this
  website, i am visiting this site dailly and obtain nice facts from here
  every day.

 6. Coconut Oil Benefits گفت:

  Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same topics you discuss and would love
  to have you share some stories/information. I
  know my viewers would appreciate your work. If you are
  even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 7. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  A motivating discussion is definitely worth comment.
  I think that you ought to write more about this issue, it may not be a taboo
  matter but typically people don’t discuss these subjects.
  To the next! Many thanks!!

 8. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  What’s up, all is going fine here and ofcourse every one is sharing facts,
  that’s really excellent, keep up writing.

 9. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  If you are going for best contents like myself, just pay a quick visit this site every day since it provides feature
  contents, thanks

 10. What Equipment is Needed for Sling TV گفت:

  Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Terrific blog and wonderful design and style.

 11. descargar facebook گفت:

  Ahaa, its pleasant dialogue on the topic of this article at this place at this blog, I have read all that, so now
  me also commenting here.

 12. descargar facebook گفت:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the
  rest of the site is very good.

 13. descargar facebook گفت:

  This is a really good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Short but very precise info… Thanks for sharing this one.
  A must read post!

ارسال دیدگاه


− 2 = 0

Forum